thiết bị

khả năng sản xuất

Dây chuyền sản xuất

23


Máy móc sản xuất

2279


kiểm soát chất lượng

Sản phẩm Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu

Đúng


Phương pháp kiểm tra sản phẩm

Kiểm tra tất cả các sản phẩm


Kiểm soát chất lượng được thực hiện trên tất cả các dây chuyền sản xuất

Đúng


Nhân viên kiểm tra QA/QC

5


nền thương mại

Thị trường chính

Thị trường trong nước (70%), Nam Mỹ (15%), Đông Nam Á (7%)


Đối tác chuỗi cung ứng

46


năng lực R&D

tùy chọn tùy chỉnh

xử lý mẫu, tùy chỉnh theo yêu cầu, tùy chỉnh ánh sáng, xử lý mẫu


Sản phẩm mới ra mắt trong năm ngoái

20


kỹ sư R&D

4


Trình độ học vấn kỹ sư R&D

4 đại học